Performance – att lyckas utan att offra sin hälsa

Jag erbjuder vägledning för att lyckas med olika typer av krävande prestationer. I min holistiska grundhållning erbjuder jag inte bara vägledning att lyckas med en prestation utan också utveckling av psykologiska färdigheter som sätter utmaningen i ett större livsperspektiv och som förändrar beteenden så att prioriteringar balanseras och stämmer överens med målbilden.

Jag kan aldrig ge garantier för att en klient får skivbolagskontrakt eller huvudrollen i en Hollywoodproduktion genom att samarbeta med mig. Mitt arbete handlar om att utveckla och stärka mina klienters styrkor och färdigheter, förändra beteenden och lägga grunden till ett långsiktigt och hållbart sätt att hantera artisteriets hårda krav. Målet är att främja önskade beteenden och utveckla sunda miljöer för individer att prestera i.

Exempel på klientuppdrag inom performance

  • En artist har tagit paus i liveuppträdanden då hen känner sig rädd för att stå på scenen.
  • En skådespelare upplever stress och psykisk ohälsa på grund av enorm medial uppmärksamhet efter stormsuccé.
  • En dansstudent upplever att hen inte utvecklas och blir stressad över sina kollegors framgångar.