Idrott – att lyckas utan att offra sin hälsa

Jag erbjuder individer och organisationer vägledning för att lyckas med olika typer av krävande prestationer. I min helhetssyn på den aktiva erbjuder jag inte bara vägledning att förbättra sina prestationer utan också utveckling av psykologiska färdigheter som sätter utmaningen i ett större livsperspektiv. Jag hjälper dig som är elitidrottare eller arbetar i en idrottsförening att förändra beteenden så att prioriteringar balanseras och stämmer överens med målbilden.

Jag kan aldrig ge garantier för att en klient vinner VM-guld genom att samarbeta med mig. Mitt arbete handlar om att utveckla och stärka mina klienters styrkor och färdigheter, förändra beteenden och lägga grunden till ett långsiktigt och hållbart idrottande. Mina arbetsmetoder är speciellt utvecklade för att hjälpa hårt satsande idrottare att nå högt uppsatta mål, och må bra medan man gör det. Jag ger er verktygen men ni gör grovjobbet.

Jag arbetar med idrottspsykologisk rådgivning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet för att främja önskade beteenden och utveckla sunda idrottsmiljöer för individer att prestera i.

Exempel på klientuppdrag inom idrott

  • En idrottare har tappat sin motivation men förstår inte varför.
  • En idrottare hämmas av rädslan att göra fel och misslyckas.
  • Ett idrottslag har problem med att prestera på sin yttersta nivå på matcher trots att man på papperet rankas som seriens favoriter.
  • En idrottare drabbas ofta av skador.
  • En tränare har svårt att nå fram till spelare med sitt budskap och sin gameplan.
  • En idrottsförening har problem med föräldrar som pressar och stressar sina barn.