• Magnus Winter

  • Magnus Winter

  • Magnus Winter

Scroll to Content

Att diamanter skapas genom hårt tryck vet nog de flesta. Gäller detsamma för en högpresterande idrottare eller framgångsrik företagsledare?

Vi lever i en tid där prestation är ett centralt begrepp på många håll i samhället. Att lyckas, att ”gå hela vägen”, att vinna. Men hur lyckas man med att prestera bra och nå sina mål och samtidigt må bra? Går det ens? Och säg att du satsat så hårt att du mår dåligt, var det verkligen värt det? Lyckades du då verkligen? Är du idrottare, ledare eller artist och behöver prestera under hård press är chansen stor att du känner igen dig i de här funderingarna.

IDROTT

Idrottare, Lag, Tränare, Sportchefer, Idrottsföräldrar, Klubbar, Föreningar och Specialidrottsförbund.

FÖRETAG/ ORGANISATION

Företagsledare, Chefer, Medarbetare, Arbetsgrupper, Enheter, Företag och Organisationer.

PERFORMANCE

Artister, Musiker, Dansare och Skådespelare.

Det är inte konstigt att det ibland kommer grus i maskineriet.

Många av oss lever idag under yttre och inre press att lyckas med det vi föresatt oss att göra: att vinna en tävling, vända ett företags röda siffror till svarta eller få en eftertraktad huvudroll i en teaterpjäs. Alla utmaningar är olika och kräver individuella anpassningar för att nå målet. Men gemensamt för högt satta mål är att de kräver mycket av oss för att lyckas: vilja, uthållighet, förmåga att fokusera för att bara nämna några faktorer. Men samtidigt är prestationen inte mycket värd om personen som utför den mår dåligt som en konsekvens av utmaningen. Är det en omöjlig ekvation att lyckas prestera och samtidigt må bra? Inte om du frågar mig.

Det här kan jag hjälpa till med

  • Idrotts- och prestationspsykologisk rådgivning för individ och lag/grupp.
  • Ledarutveckling med inriktning mot transformativt och autonomistödjande ledarskap
  • Utbildningar och föreläsningar inom områden som idrotts- och prestationspsykologi, ledarskap, psykisk hälsa samt trygga och utvecklande idrotts- och arbetsmiljöer.
  • Ledning och stöttning av förändringsprocesser för utveckling av konkurrenskraftiga, hållbara, effektiva och lönsamma verksamheter och affärer.

Se filmen nedan