Tjänster

  • Idrotts- och prestationspsykologisk rådgivning för individ och lag/grupp.
  • Utbildningar och föreläsningar inom idrotts- och prestationspsykologi och att skapa dynamiska och sunda idrotts- och arbetsmiljöer med utvecklande motivations- och förväntanskulturer.
  • Ledning och stöttning av förändringsprocesser för utveckling av konkurrenskraftiga, hållbara, effektiva och lönsamma verksamheter och affärer.
hurdles_2

Idrott

Idrottare, Lag, Tränare, Sportchefer, Idrottsföräldrar, Klubbar, Föreningar och Specialidrottsförbund.

Läs mer
business_2

Företag/Organisation

Företagsledare, Chefer, Medarbetare, Arbetsgrupper, Enheter, Företag och Organisationer.

Läs mer
music_2

Performance

Artister, Musiker, Dansare och Skådespelare.

Läs mer