Tjänster

  • Idrotts- och prestationspsykologisk rådgivning för individ och lag/grupp.
  • Ledarutveckling med inriktning mot transformativt och autonomistödjande ledarskap.
  • Utbildningar och föreläsningar inom områden som idrotts- och prestationspsykologi, ledarskap, psykisk hälsa samt trygga och utvecklande idrotts- och arbetsmiljöer.
  • Ledning och stöttning av förändringsprocesser för utveckling av konkurrenskraftiga, hållbara, effektiva och lönsamma verksamheter och affärer.

IDROTT

Idrottare, Lag, Tränare, Sportchefer, Idrottsföräldrar, Klubbar, Föreningar och Specialidrottsförbund.

FÖRETAG/ ORGANISATION

Företagsledare, Chefer, Medarbetare, Arbetsgrupper, Enheter, Företag och Organisationer.

PERFORMANCE

Artister, Musiker, Dansare och Skådespelare.