Företag – att lyckas utan att offra sin hälsa

Jag erbjuder individer och organisationer vägledning för att lyckas med olika typer av krävande prestationer. I min holistiska grundhållning erbjuder jag inte bara vägledning att lyckas med en prestation utan också utveckling av psykologiska färdigheter som sätter utmaningen i ett större livsperspektiv. Jag hjälper dig som är chef eller har annan utsatt position på företaget att förändra beteenden så att prioriteringarna på ert företag balanseras och stämmer överens med målbilden.

Jag kan aldrig ge garantier för att en klient kommer att lyckas med att till exempel vända ett företags negativa trend genom att samarbeta med mig. Mitt arbete handlar om att utveckla och stärka mina klienters styrkor och färdigheter, förändra beteenden och lägga grunden till ett långsiktigt och hållbart sätt att hantera nyckelfrågor för företaget. Målet är att främja önskade beteenden och utveckla sunda miljöer för individer att prestera i.

Exempel på klientuppdrag inom företag

  • En företagsledare har svårt att hantera högt satta resultatkrav.
  • En företagsledare får inte balansen mellan yrkeskarriären och privatlivet att gå ihop.
  • Ett företag har genomfört förändringar men utfallet har inte blivit som man önskat och man förstår inte varför.
  • En arbetsgrupp presterar dåligt på grund av dåligt ledarskap och avsaknad av mål och vision.
  • Ett team har svårt med samarbetet och måste hantera ett flertal konflikter.
  • En medarbetare upplever att hens prestation inte duger i kollegornas ögon och mår dåligt av att gå till jobbet.