Winter Consulting

Winter Consulting har funnits sedan 2007 och är en rådgivnings- och konsultbyrå inom idrotts- och prestationspsykologi, change management, affärsutveckling, organisations- och verksamhetsutveckling. Mitt arbete som rådgivare, terapeut och managementkonsult vilar på etiska principer, evidensbaserad praktik och ett holistiskt klientperspektiv. Jag berättar gärna mer om hur det fungerar i praktiken i ett möte.

Min kompetensprofil

  • IDROTTS- OCH PRESTATIONSPSYKOLOGISK RÅDGIVARE
  • GRUNDUTBILDAD PSYKOTERAPEUT (KBT)
  • OBM OCH CHANGE MANAGEMENTKONSULT
  • PEDAGOG/LÄRARE

Besöks- och postadress

Sirapsvägen 9
123 56 Farsta